კავკასიის ბიზნესის სკოლა
კავკასიის სამართლის სკოლა
კავკასიის მედიის სკოლა
კავკასიის ტექნოლოგიების სკოლა
კავკასიის სახელმწიფო მართვის სკოლა
კავკასიის ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა
კავკასიის ტურიზმის სკოლა
კავკასიის ეკონომიკისა და ჯანდაცვისა სკოლა
ვიცე–პრეზიდენტები

ნუგზარ სხირტლაძე
ვიცე-პრეზიდენტი სასწავლო დარგში

ტელ: 237 77 77 (103)
ელ-ფოსტა: ელფოსტის ეს მისამართი დაცულია უსრგებლო წერილებისგან, მის სანახავად Javascript უნდა ჩაირთოს
ოთახი: A3

ხატია გოგლიძე
ვიცე-პრეზიდენტი მონიტორინგის და ადმინისტრაციულ დარგში

ტელ: 237 77 77 (130)
ელ-ფოსტა:  ელფოსტის ეს მისამართი დაცულია უსრგებლო წერილებისგან, მის სანახავად Javascript უნდა ჩაირთოს
ოთახი: A24

გურამ ლეჟავა
ვიცე-პრეზიდენტი მატერიალური რესურსების დარგში

ტელ: 237 77 77 (105)
ელ-ფოსტა:  ელფოსტის ეს მისამართი დაცულია უსრგებლო წერილებისგან, მის სანახავად Javascript უნდა ჩაირთოს
ოთახი: A5

შალვა მაჭავარიანი
ვიცე-პრეზიდენტი სამეცნიერო დარგში

ტელ: 237 77 77 (104)
ელ-ფოსტა:  ელფოსტის ეს მისამართი დაცულია უსრგებლო წერილებისგან, მის სანახავად Javascript უნდა ჩაირთოს
ოთახი: A12