კავკასიის ბიზნესის სკოლა
კავკასიის სამართლის სკოლა
კავკასიის მედიის სკოლა
კავკასიის ტექნოლოგიების სკოლა
კავკასიის სახელმწიფო მართვის სკოლა
კავკასიის ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა
კავკასიის ტურიზმის სკოლა
კავკასიის ეკონომიკისა და ჯანდაცვისა სკოლა
ადმინისტრაციული დეპარტამენტები

მარიკა ნიკოლაიშვილი
ფინანსური და ბიუჯეტირების დეპარტამენტის დირექტორი

ტელ: 237 77 77 (119)
ელ-ფოსტა: ელფოსტის ეს მისამართი დაცულია უსრგებლო წერილებისგან, მის სანახავად Javascript უნდა ჩაირთოს
ოთახი: A15

სვეტლანა ქევხიშვილი
საორგანიზაციო დეპარტამენტის დირექტორი

ტელ: 237 77 77 (109)
ელ-ფოსტა:  ელფოსტის ეს მისამართი დაცულია უსრგებლო წერილებისგან, მის სანახავად Javascript უნდა ჩაირთოს ელფოსტის ეს მისამართი დაცულია უსრგებლო წერილებისგან, მის სანახავად Javascript უნდა ჩაირთოს
ოთახი: A7

ირენა მელუა
სტრატეგიული განვითარების და საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის დირექტორი
ტელ: 237 77 77 (129)
ელ-ფოსტა: ელფოსტის ეს მისამართი დაცულია უსრგებლო წერილებისგან, მის სანახავად Javascript უნდა ჩაირთოს
ოთახი: A21

მარიამ მებურიშვილი
პერსონალის მართვის დეპარტამენტის და დასაქმების სამსახურის ასისტენტი

ტელ: 237 77 77 (160)
ელ-ფოსტა:  ელფოსტის ეს მისამართი დაცულია უსრგებლო წერილებისგან, მის სანახავად Javascript უნდა ჩაირთოს
ოთახი: C23

თამარ შენგელია
დასაქმების სამსახურის ხელმძღვანელი; პერსონალის მართვის დეპარტამენტის მენეჯერი 

ტელ: 237 77 77 (165)
ელ-ფოსტა: ელფოსტის ეს მისამართი დაცულია უსრგებლო წერილებისგან, მის სანახავად Javascript უნდა ჩაირთოს
ოთახი:C23

ელენე ჯღარკავა
მარკეტინგის და საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის დირექტორი

ტელ: 237 77 77 (172)
ელ-ფოსტა: ელფოსტის ეს მისამართი დაცულია უსრგებლო წერილებისგან, მის სანახავად Javascript უნდა ჩაირთოს
ოთახი:С14

აკაკი კაპანაძე
საერთაშორისო პროექტების მენეჯერი

ტელ.:237 77 77 (125)
ელ–ფოსტა: ელფოსტის ეს მისამართი დაცულია უსრგებლო წერილებისგან, მის სანახავად Javascript უნდა ჩაირთოს
ოთახი:A21