კავკასიის ბიზნესის სკოლა
კავკასიის სამართლის სკოლა
კავკასიის მედიის სკოლა
კავკასიის ტექნოლოგიების სკოლა
კავკასიის სახელმწიფო მართვის სკოლა
კავკასიის ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა
კავკასიის ტურიზმის სკოლა
კავკასიის ეკონომიკისა და ჯანდაცვისა სკოლა
                                                                       დეკანატები

ბიზნესის სკოლა


ბუბა ლეჟავა
დეკანი

ელ-ფოსტა: ელფოსტის ეს მისამართი დაცულია უსრგებლო წერილებისგან, მის სანახავად Javascript უნდა ჩაირთოს
ოთახი: A25

პავლე კაპანაძე
საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის დეპარტამენტის დირექტორი

ტელ: 237 77 77 (122)
ელ-ფოსტა: ელფოსტის ეს მისამართი დაცულია უსრგებლო წერილებისგან, მის სანახავად Javascript უნდა ჩაირთოს
ოთახი: A27

პაატა ბრეკაშვილი
სამაგისტრო და სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამების დეპარტამენტის დირექტორი

ელ–ფოსტა:  ელფოსტის ეს მისამართი დაცულია უსრგებლო წერილებისგან, მის სანახავად Javascript უნდა ჩაირთოს
ტელ: 237 77 77 (121)

ოთახი: A27

სამართლის სკოლა 

ზაზა მარუაშვილი
დეკანი

ელ–ფოსტა:  ელფოსტის ეს მისამართი დაცულია უსრგებლო წერილებისგან, მის სანახავად Javascript უნდა ჩაირთოს
ოთახი: D6

ხათუნა კაკაბაძე 
საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის დეპარტამენტის დირექტორი

ელ–ფოსტა:  ელფოსტის ეს მისამართი დაცულია უსრგებლო წერილებისგან, მის სანახავად Javascript უნდა ჩაირთოს
ტელ: 237 77 77 (190)
ოთახი: D4

სოფიო შენგელია 
სამაგისტრო და სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამების დეპარტამენტის დირექტორი

ელ–ფოსტა:  ელფოსტის ეს მისამართი დაცულია უსრგებლო წერილებისგან, მის სანახავად Javascript უნდა ჩაირთოს
ტელ: 237 77 77 (194)

ოთახი: D8

მედიის სკოლა 

ნინო ჟიჟილაშვილი 
დეკანი

ელ–ფოსტა:  ელფოსტის ეს მისამართი დაცულია უსრგებლო წერილებისგან, მის სანახავად Javascript უნდა ჩაირთოს
ოთახი: C6

ტექნოლოგიების სკოლა

შოთა ნიჟარაძე
დეკანი

ელ–ფოსტა: ელფოსტის ეს მისამართი დაცულია უსრგებლო წერილებისგან, მის სანახავად Javascript უნდა ჩაირთოს
ოთახი: B29

ნათია სულაბერიძე 
საბაკალავრო და სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამების დეპარტამენტის დირექტორი

ელ–ფოსტა:  ელფოსტის ეს მისამართი დაცულია უსრგებლო წერილებისგან, მის სანახავად Javascript უნდა ჩაირთოს
ტელ: 237 77 77 (144)
ოთახი: B27

სახელმწიფო მართვის სკოლა

სერგი კაპანაძე 
დეკანი

ელ–ფოსტა:  ელფოსტის ეს მისამართი დაცულია უსრგებლო წერილებისგან, მის სანახავად Javascript უნდა ჩაირთოს
ოთახი: D21

მარინე მიქელაძე 
საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამების დირექტორი

ელ–ფოსტა:  ელფოსტის ეს მისამართი დაცულია უსრგებლო წერილებისგან, მის სანახავად Javascript უნდა ჩაირთოს
ტელ: 237 77 77 (182)
ოთახი: D23


ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა


დავით ნატროშვილი 
დეკანი

ელ–ფოსტა:  ელფოსტის ეს მისამართი დაცულია უსრგებლო წერილებისგან, მის სანახავად Javascript უნდა ჩაირთოს
ტელ: 237 77 77 (177)
ოთახი: D17

თინათინ გიორგაძე 
საბაკალავრო  პროგრამების დეპარტამენტის დირექტორი

ელ–ფოსტა:  ელფოსტის ეს მისამართი დაცულია უსრგებლო წერილებისგან, მის სანახავად Javascript უნდა ჩაირთოს
ტელ: 237 77 77 (176)
ოთახი: D17ტურიზმის სკოლა

ნინო კალანდაძე
დეკანი

ელ–ფოსტა: ელფოსტის ეს მისამართი დაცულია უსრგებლო წერილებისგან, მის სანახავად Javascript უნდა ჩაირთოს  
ოთახი: C22

თეიმურაზ ხუციშვილი 
კავკასიის ტურიზმის სკოლის აკადემიური პროგრამის დირექტორი

ელ–ფოსტა:  ელფოსტის ეს მისამართი დაცულია უსრგებლო წერილებისგან, მის სანახავად Javascript უნდა ჩაირთოს
ტელ: 237 77 77 (166)
ოთახი: C24

ეკონომიკისა და ჯანდაცვის სკოლა 

ვახტანგ სურგულაძე 
დეკანი

ელ–ფოსტა:  ელფოსტის ეს მისამართი დაცულია უსრგებლო წერილებისგან, მის სანახავად Javascript უნდა ჩაირთოს
ოთახი: B24