კავკასიის ბიზნესის სკოლა
კავკასიის სამართლის სკოლა
კავკასიის მედიის სკოლა
კავკასიის ტექნოლოგიების სკოლა
კავკასიის სახელმწიფო მართვის სკოლა
კავკასიის ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა
კავკასიის ტურიზმის სკოლა
კავკასიის ეკონომიკისა და ჯანდაცვისა სკოლა
                                                          ადმინისტრაციული სამსახურები

ნიკოლოზ კვანტალიანი 

საინფორმაციო ტექნოლოგიების სამსახურის უფროსი

ელ–ფოსტა:  ელფოსტის ეს მისამართი დაცულია უსრგებლო წერილებისგან, მის სანახავად Javascript უნდა ჩაირთოს
ტელ.: 237 77 77 (183)
ოთახი: B16

ირენა მელუა 
საგრანტო პროექტების მენეჯერი

ელ–ფოსტა:  ელფოსტის ეს მისამართი დაცულია უსრგებლო წერილებისგან, მის სანახავად Javascript უნდა ჩაირთოს
ტელ.: 237 77 77 (129)
ოთახი: A21

თამარ შენგელია 
დასაქმების სამსახურის უფროსი

ელ–ფოსტა:  ელფოსტის ეს მისამართი დაცულია უსრგებლო წერილებისგან, მის სანახავად Javascript უნდა ჩაირთოს ;
ტელ.: 237 77 77 (165)
ოთახი: C23

მარიამ ციბაძე 
სასწავლო პროცესის მართვისა და სტუდენტთა რეგისტრაციის სამსახურის (რეგისტრატურა)  უფროსი

ელ–ფოსტა:  ელფოსტის ეს მისამართი დაცულია უსრგებლო წერილებისგან, მის სანახავად Javascript უნდა ჩაირთოს
ტელ.: 237 77 77 (137)
ოთახი: B14


შენგელი ჯიქია
სამეურნეო სამსახურის უფროსი

ელ–ფოსტა: ელფოსტის ეს მისამართი დაცულია უსრგებლო წერილებისგან, მის სანახავად Javascript უნდა ჩაირთოს  
ტელ.: 237 77 77 (111)
ოთახი: D18