კავკასიის ბიზნესის სკოლა
კავკასიის სამართლის სკოლა
კავკასიის მედიის სკოლა
კავკასიის ტექნოლოგიების სკოლა
კავკასიის სახელმწიფო მართვის სკოლა
კავკასიის ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა
კავკასიის ტურიზმის სკოლა
კავკასიის ეკონომიკისა და ჯანდაცვისა სკოლა
2014 წ. – "Eduniversal"-მა მსოფლიოს საუკეთესო სამაგისტრო პროგრამებს შორის, კავკასიის უნივერსიტეტის ხუთი სამაგისტრო პროგრამა დაასახელა
2013 წ. –  "Eduniversal"-მა კავკასიის ბიზნესის სკოლა საქართველოს მასშტაბით მოქმედ სკოლებს შორის საუკეთესოდ დაასახელა.
2012 წ. – "Eduniversal"-მა კავკასიის უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლა საქართველოში მოქმედ ბიზნესსკოლებს შორის საუკეთესოდ დაასახელა
2012 წ. – საქართველოს სტრატეგიისა და კონკურენტუნარიანობის ცენტრი დაარსდა

2012 წ. – კავკასიის ჯანდაცვის სკოლა დაარსდა
2011 წ.– კავკასიის ბიზნესის სკოლა სტრატეგიიისა და კონკურენტუნარტიანობის ინსტიტუტის წევრი გახდა
2011 წ. – "Eduniversal"-ის რანჟირების შედეგად, კავკასიის ბიზნესის სკოლამ საქართველოს მასშტაბით საუკეთესო ბიზნესის სკოლის ტიტული მოიპოვა.
2010 წ.- კავკასიის უნივერსიტეტი გახდა უნივერსიტეტთა პრეზიდენტების საერთაშორისო ასოციაციის (IAUP) წევრი
2009 წ. - კავკასიის უნივერსიტეტში კავკასიის ტურიზმის სკოლა დაარსდა
2008 წ. - კავკასიის უნივერსიტეტში კავკასიის ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა დაარსდა
2008 წ. - კავკასიის უნივერსიტეტი საქართველოში საერთაშორისო სავაჭრო პალატის (ICC) წევრი გახდა
2008 წ. - კავკასიის უნივერსიტეტი უნივერსიტეტთა საერთაშორისო ასოციაციის (IAU) წევრი გახდა
2008 წ. - კავკასიის უნივერსიტეტში კავკასიის სახელმწიფო მართვის სკოლა დაარსდა
2008 წ. - კავკასიის სამართლის სკოლა სამართლის სკოლათა საერთაშორისო ასოციაციის (IALS) წევრი გახდა
2008 წ. - კავკასიის უნივერსიტეტში დაარსდა კავკასიის ტექნოლოგიების სკოლა
2008 წ. - კავკასიის სამართლის სკოლისა და ევროპის საჯარო სამართლის ორგანიზაციის “ერთობლივი ქართულ-ევროპული სამართალმცოდნეობის საბაკალავრო პროგრამის’’ ამოქმედება.
2008 წ. – კავკასიის სამართლის სკოლა გახდა ევროპის იურიდიული ფაკულტეტების ასოციაციის (ELFA) წევრი.
2007 წ. - კავკასიის უნივერსიტეტი NIBES-ის (ბიზნესის და ეკონომიკის სკოლების საერთაშორისო საზოგადოება) წევრი გახდა
2007 წ. - კავკასიის უნივერსიტეტში დაარსდა კავკასიის მედიის სკოლა
2007 წ. - კავკასიის უნივერსიტეტმა მოიგო INTAS-ის სოციალური და ჰუმანიტარული მეცნიერებების თემატური პროექტი, რომელიც განსაზღვრულია ჩრდილოეთ კავკასიის რეგიონის რესპუბლიკებისათვის
2007 წ.- ჯ.მაკ რობინსონის ბიზნესის კოლეჯის (ჯსუ) და კავკასიის ბიზნესის სკოლის ერთობლივი საბაკალავრო პროგრამის დაწყება
2006 წ. - კავკასიის ბიზნესის სკოლა გახდა ევროპის მენეჯმენტის განვითარების ფონდის წევრი
2006 წ. - კავკასიის უნივერსიტეტში ჩატარდა პირველი სტუდენტური სამეცნიერო კონფერენცია ფრიდრიჰ ებერტის ფონდის პატრონაჟით
2006 წ. - კავკასიის ბიზნესის სკოლის პირველი მიღება სადოქტორო პროგრამაზე
2005 წ. - სამაგისტრო პროგრამის (LL.M) დაწყება კავკასიის სამართლის სკოლაში
2005 წ. - გრენობლის ბიზნეს სკოლისა და კავკასიის ბიზნესის სკოლის ერთობლივი, ორმაგი ხარისხის მაგისტრატურის პროგრამის დაწყება
2005 წ. - კავკასიის ბიზნესის სკოლამ მიიღო ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის მენეჯმენტის განვითარების ასოციაციის (CEEMAN) აკრედიტაცია
2005 წ. - კავკასიის უნივერსიტეტმა მიიღო ეროვნული აკრედიტაცია
2005 წ. - კავკასიის სამართლის სკოლის დაარსება კავკასიის უნივერსიტეტში
2005 წ. - კავკასიის ბიზნესის სკოლამ მიიღო ქართული ხარისხის სერტიფიკატი
2004 წ. - კავკასიის უნივერსიტეტის შექმნა კავკასიის ბიზნესის სკოლის ბაზაზე
2004 წ. - სადოქტორო პროგრამის დაწყება კავკასიის ბიზნესის სკოლაში
1999 წ. - საბაკალავრო პროგრამის დაწყება კავკასიის ბიზნესის სკოლაში
1999 წ. - სამაგისტრო პროგრამის დაწყება კავკასიის ბიზნესის სკოლაში
1999 წ. - კავკასიის ბიზნესის სკოლის ამოქმედება
1998 წ. - კავკასიის ბიზნესის სკოლის დაფუძნება სხვადასხვა უნივერსიტეტების (თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისის ეკონომიურ ურთიერთობათა სახელმწიფო უნივერსიტეტი) ბაზაზე შექმნილი კონსორციუმის მიერ, ჯორჯიის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან (ჯსუ, ატლანტა, აშშ) ურთიერთანამშრომლობით.