კავკასიის ბიზნესის სკოლა
კავკასიის სამართლის სკოლა
კავკასიის მედიის სკოლა
კავკასიის ტექნოლოგიების სკოლა
კავკასიის სახელმწიფო მართვის სკოლა
კავკასიის ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა
კავკასიის ტურიზმის სკოლა
კავკასიის ეკონომიკისა და ჯანდაცვისა სკოლა
ევროპული საცალო ვაჭრობის კომპანია
უნივერსიტეტთა პრეზიდენტების საერთაშორისო ასოციაცია (IAUP)
ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის მენეჯმენტის განვითარების ასოციაცია (CEEMAN)
ევროპის მენეჯმენტის განვითარების ორგანიზაცია (EFMD)
ამერიკის სავაჭრო პალატა საქართველოში (AmCham)
ევროპის იურიდიული ფაკულტეტების ასოციაცია
საფრანგეთის ბიზნეს საბჭო საქართველოში
სამართლის სკოლათა საერთაშორისო ასოციაცია
საერთაშორისო სავაჭრო პალატა საქართველოში (ICC)
უნივერსიტეტთა საერთაშორისო ასოციაცია (IAU)
AISEC საქართველოში
სამართლის საჯარო ინტერესების ინსტიტუტი
სამართლის სწავლების საერთაშორისო ცენტრი
ასოციაცია "GUIDE"
Association for Computing Machinery "ACM"