სამაგისტრო პროგრამები


მაგისტრატურაში სწავლის დაფინანსება შეგიძლიათ CU გრანტით.
CU გრანტი ეს არის 50%-იანი დაფინანსება სამაგისტრო პროგრამის სრულ ღირებულებაზე, რომლის მოპოვება შესაძლებელია, თუ თქვენ:

- ხართ/იქნებით ნებისმიერი უნივერსიტეტის საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებული
- და გაქვთ ბაკალავრიატის ჯამური ქულათა საშუალო შეწონილი (GPA) 3,5 და მეტი.

სამაგისტრო პროგრამაზე სწავლის წლიური ღირებულება შეადგენს: 

პროგრამა CU სტანდარტული გადასახადი CU გრანტის მოპოვებისას CU და სახელმწიფო გრანტის მოპოვებისას
ბიზნესის ადმინისტრირება (MBA) 7 350 ლარი 3 675 ლარი 1 425 ლარი
MSc
მენეჯმენტში
4 950 ლარი 2 475 ლარი 225 ლარი
სამართალმცოდნეობა (თბილისში 
და ბათუმში)
4 950 ლარი 2 475 ლარი 225 ლარი
ჟურნალისტიკა და მასობრივი კომუნიკაცია 4 950 ლარი 2 475 ლარი 225 ლარი
სტრატეგიული კომუნიკაცია 4 950 ლარი 2 475 ლარი 225 ლარი
ინფორმაციული ტექნოლოგიების მენეჯმენტი 4 950 ლარი 2 475 ლარი 225 ლარი
საჯარო მმართველობა 4 950 ლარი 2 475 ლარი 225 ლარი
დიპლომატია და საერთაშორისო ურთიერთობები 4 950 ლარი 2 475 ლარი 225 ლარი
ვროპისმცოდნეობა 4 950 ლარი 2 475 ლარი 225 ლარი
მედიაკომუნიკაციის სოციოლოგია 4 950 ლარი 2 475 ლარი 225 ლარი
კლინიკური ფსიქოლოგია 4 950 ლარი 2 475 ლარი 225 ლარი
ჯანდაცვის მენეჯმენტი 4 950 ლარი 2 475 ლარი 225 ლარი
ეკონომიკა 4 950 ლარი 2 475 ლარი 225 ლარი
საზოგადოებრივ ჯანდაცვა 4 950 ლარი 2 475 ლარი 225 ლარი
ტურიზმის მენჯმენტი 4 950 ლარი 2 475 ლარი 225 ლარი
კინო ხელოვნება 4 950 ლარი 2 475 ლარი 225 ლარი

იმ შემთხვევაში თუ კავკასიის უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულს არ აქვს GPA (3,5 და მეტი), ის მიიღებს სრული პროგრამის 10%-იან დაფინანსებას.


alt alt alt
alt alt csh (1)
cts aaaa logoebi