საერთაშორისო

კავკასიის უნივერსიტეტის საერთაშორისო სტრატეგიის მთავარი პრინციპია გლობალურობა. უნივერსიტეტის საერთაშორისო ცნობადობა და პარტნიორებთან აქტიური თანამშრომლობა განსაზღვრავს სწავლების და განათლების ხარისხს .

საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის ვებგვერდი მოგაწვდით ინფორმაციას უნივერსიტეტის საერთაშორისო თანამშრომლობის შესახებ, დახმარებას გაუწევს ქართველ სტუდენტს საზღვარგარეთ სასწავლო გამოცდილების მიღებაში და უცხოელ სტუდენტებს, რომლებიც დაინტერესებულები არიან კავკასიის უნივერტსიტეტში სწავლით.

საერთაშორისო ურთერთობების დეპარტმანეტი კავკასიის უნივერტსიტეტის სკოლებთან ერთად ახორციელებს ერთობლივ, გაცვლით და ორმაგი ხარისხის პროგრამებს , მოკლევადიან სასწავლო კურსებს, საზაფხულო და სასტიპენდიო პროგრამებს პარტნიორი უნივერსიტეტების დახმარებით.

დეპარტამენტი უზრუნველყოფს:
- გაცვლითი პროგრამების განხორციელებას
- სტუდენტების, თანამშრომლებისა და უცხოელი სტუმრების ინფორმაციულ მხარდაჭერას
- თანამშრომლობას პარტნიორ და არაპარნტიორ უნივერსიტეტებთან შემდგომი თანამშრომლობის მიზნით
- განათლების საერთაშორისო პოლოტიკის დაგეგმვასა და მართვას
საწყისი გვერდისაერთაშორისო ურთიერთობები