საკონტაქტო ინფორმაცია

ირენა მელუა
სტრატეგიული განვითარების და საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის დირექტორი
ტელ:  (+995 32) 237 77 77 (შიდა 129)
ელ.ფოსტა: ელფოსტის ეს მისამართი დაცულია უსრგებლო წერილებისგან, მის სანახავად Javascript უნდა ჩაირთოს  


თინათინ გადელია
საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის მენეჯერი
ტელ: (+995 32) 237 77 77 (შიდა 135)
ელ.ფოსტა: ელფოსტის ეს მისამართი დაცულია უსრგებლო წერილებისგან, მის სანახავად Javascript უნდა ჩაირთოს