კავკასიის ბიზნესის სკოლა
კავკასიის სამართლის სკოლა
კავკასიის მედიის სკოლა
კავკასიის ტექნოლოგიების სკოლა
კავკასიის სახელმწიფო მართვის სკოლა
კავკასიის ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა
კავკასიის ტურიზმის სკოლა
კავკასიის ეკონომიკისა და ჯანდაცვისა სკოლა
კავკასიის უნივერსიტეტი საერთაშორისო მულტიდისციპლინურ სამეცნიერო კონფერენციას 2014 წლის 5–8 აგვისტოს უმასპინძლებს.

კონფერენცია ინდუსტრიული მართვის ინსტიტუტის, ირანი და კავკასიის უნივერსიტეტის თანაორგანიზატორობით ტარდება.

მულტიდისციპლინური სამეცნიერო კონფერენციის მიზანია მსოფლიოს წამყვანი უნივერსიტეტების წარმომადგენლების, დარგის სპეციალისტებისა და მკვლევარების შეკრება. კონფერენციის მონაწილეები შეხვედრის ფარგლებში განიხილავენ უახლეს მიღწევებს ბიზნესის, მენეჯმენტის, ეკონომიკის, ფინანსების, კომპიუტერული და საინფორმაციო ტექნოლოგიების, ინდუსტრიული მართვისა, ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებების კუთხით.

კონფერენცია ოთხ მიმართულებას მოიცავს:

  1. ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებები
  2. ინდუსტრიული ინჟინერია და მენეჯმენტი
  3. კომპიუტერული და საინფორმაციო ტექნოლოგიები
  4. ბიზნესი, მენეჯმენტი, ფინანსები და ეკონომიკა

poster ICNDBM 2014 poster ICCSCIT2014
poster ICIEOR 2014 Poster FICSSH 2014საწყისი გვერდიკვლევასაერთაშორისო კონფერენცია