კავკასიის ბიზნესის სკოლა
კავკასიის სამართლის სკოლა
კავკასიის მედიის სკოლა
კავკასიის ტექნოლოგიების სკოლა
კავკასიის სახელმწიფო მართვის სკოლა
კავკასიის ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა
კავკასიის ტურიზმის სკოლა
კავკასიის ეკონომიკისა და ჯანდაცვისა სკოლა

საერთაშორისო სტუდენტური სამეცნიერო კონფერენცია

25-26 ოქტომბერს, კავკასიის უნივერსიტეტი, ფრიდრიხ ებერტისა და ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითრების ფონდების ხელშეწყობით, ატარებს მეექვსე სტუდენტურ საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციას "სამხრეთ კავკასიის ევროინტეგრაციის პერსპექტივები".

კონფერენციის დანიშნულებაა:

  • საუკეთესო ნაშრომების წარმოჩენა.
  • სხვადასხვა ქვეყნის სტუდენტებს შორის საქმიანი კავშირების დამყარება.
  • საერთაშორისო სტუდენტური შემოქმედებითი ჯგუფების ჩამოყალიბება.

კონფერენციის აღწერილობისა და მონაწილეობის პირობების შესახებ გაეცანით თანდართულ ფაილს.

საუკეთესო ნაშრომები დაჯილდოვდება და დაიბეჭდება საკონფერენციო შრომების კრებულში.

კავკასიის უნივერსიტეტი, ''ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდისა" და ფრიდრიხ ებერტის ხელშეწყობით, ფარავს სტუდენტებისათვის საცხოვრებელ და საორგანიზაციო ხარჯებს.


საწყისი გვერდიკვლევაკონფერენციები