კავკასიის ბიზნესის სკოლის ადმინისტრაცია

პაატა ბრეკაშვილი
სამაგისტრო და სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამების დეპარტამენტის დირექტორი
ტელ: 599 457040
ელ.ფოსტა: ელფოსტის ეს მისამართი დაცულია უსრგებლო წერილებისგან, მის სანახავად Javascript უნდა ჩაირთოს
პავლე კაპანაძე
საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის დეპარტამენტის დირექტორი
ტელ: 599 902131
ელ.ფოსტა: ელფოსტის ეს მისამართი დაცულია უსრგებლო წერილებისგან, მის სანახავად Javascript უნდა ჩაირთოს
ნატალი ხუბაშვილი
სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების მენეჯერი
ტელ:595 30 58 29
ელ.ფოსტა:
   ელფოსტის ეს მისამართი დაცულია უსრგებლო წერილებისგან, მის სანახავად Javascript უნდა ჩაირთოს  
სოფო მაგრაქველიძე
სამაგისტრო პროგრამების აკადემიური მენეჯერი
ტელ:
 591 417864
ელ.ფოსტა: 
ელფოსტის ეს მისამართი დაცულია უსრგებლო წერილებისგან, მის სანახავად Javascript უნდა ჩაირთოს  
მაკა ქორიძე
საბაკალავრო პროგრამის აკადემიური მენეჯერი
ტელ: 599 712612
ელ.ფოსტა: ელფოსტის ეს მისამართი დაცულია უსრგებლო წერილებისგან, მის სანახავად Javascript უნდა ჩაირთოს
ნათია ხუსკივაძე
საბაკალავრო პროგრამის აკადემიური მენეჯერი
ტელ: 599 780480
ელ.ფოსტა: ელფოსტის ეს მისამართი დაცულია უსრგებლო წერილებისგან, მის სანახავად Javascript უნდა ჩაირთოს
ნინო წულუკიძე
საბაკალავრო პროგრამის აკადემიური მენეჯერი
ტელ: 595 305827
ელ.ფოსტა: ელფოსტის ეს მისამართი დაცულია უსრგებლო წერილებისგან, მის სანახავად Javascript უნდა ჩაირთოს
ნენე ჭანია
საბაკალავრო პროგრამის აკადემიური მენეჯერი
ტელ: 595 509595
ელ.ფოსტა: ელფოსტის ეს მისამართი დაცულია უსრგებლო წერილებისგან, მის სანახავად Javascript უნდა ჩაირთოს