წევრობა და აკრედიტაცია

CEEMAN logo 2014 web აკრედიტაცია

2005 წ. კავკასიის ბიზნესის სკოლამ მიიღო ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის მენეჯმენტის განვითარების ასოციაციის (CEEMAN) აკრედიტაცია.


წევრობა

unstitute for strategy
ჰარვარდის ბიზნესის სკოლის ბაზაზე არსებული ”სტრატეგიებისა და კონკურენტუნარიონობის ინსტიტუტი”
 
CEEMAN logo 2014 web
 ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის მენეჯმენტის განვითარების ასოციაცია(CEEMAN)
 
efmd
 
 ევროპის მენეჯმენტის განვითარების ორგანიზაცია (EFMD)
 
amcham
 ამერიკის სავაჭრო პალატა საქართველოში (AmCham)
 nibes  
 
fbc
 საფრანგეთის ბიზნეს საბჭო საქართველოში
   
icc
 
 საერთაშორისო სავაჭრო პალატა საქართველოში (ICC)