საბაკალავრო პროგრამები

 

  • მიმოხილვა

  • პროგრამის სტრუქტურა

  • მიღების წესები

  • საკონტაქტო ინფორმაცია


პროგრამის ხანგრძლივობა: 4 წელი (240 ECTS კრედიტი) csb image

პროგრამები:
  • ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამა სპეციალობები (ფინანსები, მარკეტინგი, მენეჯმენტი, საბუღალტრო აღრიცხვა)
  • ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამა საერთაშორისო ბიზნესის მენეჯმნეტში
  • ბიზნესის ადმინისტრირების ორმაგი ხარისხის საბაკალავრო პროგრამა მარკეტინგში (აშშ, დიდი ბრიტანეთი, ავსტრია)
  • ბიზნესის ადმინისტრირების ორმაგი ხარისხის საბაკალავრო პროგრამა მენეჯმენტში (აშშ, დიდი ბრიტანეთი)
  • ბიზნესის ადმინისტრირების ორმაგი ხარისხი საბაკალავრო პროგრამა ფინანსებში (აშშ, დიდი ბრიტანეთი)

სწავლების ენა: ქართულ/ინგლისური

ფინანსური შეღავათები სტუდენტებისათვის: პირველი, მეორე და მესამე ეტაპის რეიტინგების მიხედვით, რეიტინგში პირველ სამ ადგილას მყოფი სტუდენტი (ყოველ ეტაპზე) სარგებლობს ფინანსური შეღავათით (შესაბამისად სწავლების საფასურის 100%, 50% და 30% დაფინანსებით)

სწავლების საფასური: 
საქართველოს მოქალაქეებისათვის წელიწადში 7,500 ლარი

1. ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამა სპეციალობები (ფინანსები, მარკეტინგი, მენეჯმენტი, საბუღალტრო აღრიცხვა)
2. ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამა საერთაშორისო ბიზნესის მენეჯმნეტში
3. ბიზნესის ადმინისტრირების ორმაგი ხარისხის საბაკალავრო პროგრამა მარკეტინგში:
4. ბიზნესის ადმინისტრირების ორმაგი ხარისხის საბაკალავრო პროგრამა მენეჯმენტში
5. ბიზნესის ადმინისტრირების ორმაგი ხარისხი საბაკალავრო პროგრამა ფინანსებში
 
 
კავკასიის ბიზნესის სკოლის საბაკალავრო პროგრამაზე მიიღებიან საშუალო განათლების მქონე პირები, რომლებიც ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგად მოხვდებიან განათლების სამინისტროს მიერ წარმოდგენილ კოეფიციენტების მიხედვით აბიტურიენტთა რანჟირების დოკუმენტში.
პავლე კაპანაძე
საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის დეპარტამენტის დირექტორი
ტელ: (+995 32) 237 77 77 (შიდა 122)
ელ.ფოსტა: ელფოსტის ეს მისამართი დაცულია უსრგებლო წერილებისგან, მის სანახავად Javascript უნდა ჩაირთოს