კავკასიის სახელმწიფო მართვის სკოლის ადმინისტრაცია

სერგი კაპანაძე
დეკანი
ტელ: 
(+995 32) 237 77 77 (შიდა 183)
ელფოსტა: ელფოსტის ეს მისამართი დაცულია უსრგებლო წერილებისგან, მის სანახავად Javascript უნდა ჩაირთოს    
მარინა მიქელაძე
საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის დეპარტამენტის დირექტორ
ტელ:(+995 32) 237 77 77 (შიდა 182)
ელფოსტა: ელფოსტის ეს მისამართი დაცულია უსრგებლო წერილებისგან, მის სანახავად Javascript უნდა ჩაირთოს
ტატო ყიფშიძე
საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების აკადემიური მენეჯერი
ტელ(+995 32) 37 77 77 (შიდა 181)
ელფოსტა:  ელფოსტის ეს მისამართი დაცულია უსრგებლო წერილებისგან, მის სანახავად Javascript უნდა ჩაირთოს