ჰუმანიტარულ და სოციალურ  მეცნიერებათა  სკოლის ადმინისტრაცია

დავით ნატროშვილი
დეკანი
ტელ: (+995 32) 237 77 77 (შიდა 177)
ელ.ფოსტა: ელფოსტის ეს მისამართი დაცულია უსრგებლო წერილებისგან, მის სანახავად Javascript უნდა ჩაირთოს
თინათინ გიორგაძე
საბაკალავრო პროგრამების დეპარტამენტის დირექტორი
ტელ: (+995 32) 237 77 77 (შიდა 176)
ელ.ფოსტა:  ელფოსტის ეს მისამართი დაცულია უსრგებლო წერილებისგან, მის სანახავად Javascript უნდა ჩაირთოს