პარტნიორი ორგანიზაციები

biaffკავკასიის უნივერსიტეტსა და “ბათუმის ხელოვანთა სახლ – არგანს” შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა, რომელიც ითვალისწინებს სტუდენტების პროფესიული მომზადებას და განვითარების ხელშეწყობას, სასწავლო პროცესში სტუდენტების მიერ მიღებული თეორიული ცოდნის პრაქტიკული საქმიანობით განმტკიცებას, სწავლისა და კვლევის პრაქტიკული უნარ-ჩვევების გამომუშავებას.

14 ივლისს კინოფესტივალი "BIAFF" ჩატარდა. მის ორგანიზებაში კავკასიის ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის სტუდენტებმა მიიღეს მონაწილეობა.