კავკასიის სამართლის სკოლის ადმინისტრაცია

სოფიო შენგელია
სამაგისტრო და სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამების დეპარტამენტის დირექტორი
ტელ: (+995 32) 237 77 77 / 194
ელ.ფოსტა: ელფოსტის ეს მისამართი დაცულია უსრგებლო წერილებისგან, მის სანახავად Javascript უნდა ჩაირთოს
ხათუნა კაკაბაძე
საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამების დეპარტამენტის დირექტორი
ტელ: (+995 32) 237 77 77 / 174
ელ.ფოსტა: ელფოსტის ეს მისამართი დაცულია უსრგებლო წერილებისგან, მის სანახავად Javascript უნდა ჩაირთოს
არჩილ ბორჯაძე
კავკასიის სამართლის სკოლის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის ხელმძღვანელი
ტელ: (+995 32) 237 77 77 / 207
ელ.ფოსტა: ელფოსტის ეს მისამართი დაცულია უსრგებლო წერილებისგან, მის სანახავად Javascript უნდა ჩაირთოს
ნინო კახიანი
საბაკალავრო პროგრამის აკადემიური მენეჯერი
ტელ: (+995 32) 237 77 77 / 148
ელ.ფოსტა: ელფოსტის ეს მისამართი დაცულია უსრგებლო წერილებისგან, მის სანახავად Javascript უნდა ჩაირთოს
ნათია შენგელია
სამაგისტრო პროგრამის აკადემიური მენეჯერი
ტელ: (+995 32) 237 77 77 / 205
ელ.ფოსტა: ელფოსტის ეს მისამართი დაცულია უსრგებლო წერილებისგან, მის სანახავად Javascript უნდა ჩაირთოს
ეკატერინე კერესელიძე
კავკასიის სამართლის სკოლის დოქტორანტურის კოორდინატორის ასისტენტი
ტელ: (+995 32) 237 77 77 / 176
ელ.ფოსტა: ელფოსტის ეს მისამართი დაცულია უსრგებლო წერილებისგან, მის სანახავად Javascript უნდა ჩაირთოს
სალომე კუჭუხიძე
სადოქტორო პროგრამის კოორდინატორი
ტელ: (+995 32) 237 77 77 /195
ელ.ფოსტა: ელფოსტის ეს მისამართი დაცულია უსრგებლო წერილებისგან, მის სანახავად Javascript უნდა ჩაირთოს