რეიტინგოსნები

ნინო ოქრუაშვილი
დაბადების თარიღი, ასაკი - 1996 წლის 29 მაისი; 19 წლის
კურსი - II
რეიტინგში ადგილი, GPA -  I ადგილი; GPA - 3,83
ელ.ფოსტა -  ელფოსტის ეს მისამართი დაცულია უსრგებლო წერილებისგან, მის სანახავად Javascript უნდა ჩაირთოს
სასურველი მიმართულება - სისხლის სამართალი, ადმინისტრაციული სამართალი
ინგლისური ენის ცოდნის დონე - კარგი
პროფესიული (იურიდიული) ინგლისური ენის ცოდნის დონე - საშუალო
ნინო ჩიხრაძე
დაბადების თარიღი, ასაკი - 1996 წლის 29 მაისი; 19 წლის
კურსი - II
რეიტინგში ადგილი, GPA - II ადგილი; GPA - 3,75
ელ.ფოსტა - ელფოსტის ეს მისამართი დაცულია უსრგებლო წერილებისგან, მის სანახავად Javascript უნდა ჩაირთოს
სასურველი მიმართულება - საერთაშორისო სამართალი, სამოქალაქო სამართალი
ინგლისური ენის ცოდნის დონე - ძალიან კარგი
პროფესიული (იურიდიული) ინგლისური ენის ცოდნის დონე - კარგი
ქეთევან ეპიტაშვილი
დაბადების თარიღი, ასაკი- 1996 წლის 14 ნოემბერი; 18 წლის
კურსი- II
რეიტინგში ადგილი, GPA-III ადგილი; GPA - 3,47
ელ.ფოსტა -  ელფოსტის ეს მისამართი დაცულია უსრგებლო წერილებისგან, მის სანახავად Javascript უნდა ჩაირთოს
სასურველი მიმართულება - ადმინისტრაციული სამართალი
ინგლისური ენის ცოდნის დონე - ძალიან კარგი
პროფესიული (იურიდიული) ინგლისური ენის ცოდნის დონე - საშუალომარიამ ცისკარიშვილი
დაბადების თარიღი, ასაკი - 1994 წლის 22 თებერვალი; 21 წლის
კურსი - III
რეიტინგში ადგილი, GPA-I ადგილი; GPA - 4,0
ელ.ფოსტა - ელფოსტის ეს მისამართი დაცულია უსრგებლო წერილებისგან, მის სანახავად Javascript უნდა ჩაირთოს
სასურველი მიმართულება - სისხლის სამართალი, ადმინისტრაციული სამართალი
გაცვლით პროგრამაში მონაწილეობა - FLEX(გაცვლითი პროგრამა ამერიკის
შეერთებულ შტატებში 2010-2011 წლებში); ერთ სემესტრიანი
გაცვლითი პროგრამა ესტონეთში- Tallinn University of Technology(2015-2016)
ინგლისური ენის ცოდნის დონე - სრულყოფილად
პროფესიული (იურიდიული) ინგლისური ენის ცოდნის დონე - სრულყოფილად
გიორგი კვირიკაშვილი
დაბადების თარიღი, ასაკი - 1995 წლის 29 ივნისი; 20 წლის.
კურსი - III
რეიტინგში ადგილი, GPA-II ადგილი; GPA - 3,79
ელ.ფოსტა - ელფოსტის ეს მისამართი დაცულია უსრგებლო წერილებისგან, მის სანახავად Javascript უნდა ჩაირთოს
სასურველი მიმართულება - სისხლის სამართალი
ინგლისური ენის ცოდნის დონე - ძალიან კარგი
პროფესიული (იურიდიული) ინგლისური ენის ცოდნის დონე - ძალიან კარგი
გვანცა ჯიშიაშვილი
დაბადების თარიღი, ასაკი - 1995 წლის 4 სექტმებერი; 20 წლის.
კურსი - III
რეიტინგში ადგილი, GPA-III ადგილი; GPA - 3,59
ელ.ფოსტა -  ელფოსტის ეს მისამართი დაცულია უსრგებლო წერილებისგან, მის სანახავად Javascript უნდა ჩაირთოს
სასურველი მიმართულება - სამოქალაქო სამართალი
ინგლისური ენის ცოდნის დონე - ძალიან კარგი
პროფესიული (იურიდიული) ინგლისური ენის ცოდნის დონე - საშუალო

 

მარიამ ლომიძე
დაბადების თარიღი, ასაკი -1994 წლის, 20 თებერვალი; 21 წლის
კურსი - IV
რეიტინგში ადგილი, GPA-I ადგილი; GPA - 4,0
ელ.ფოსტა -  ელფოსტის ეს მისამართი დაცულია უსრგებლო წერილებისგან, მის სანახავად Javascript უნდა ჩაირთოს
სასურველი მიმართულება - საგადასახადო სამართალი, საკორპორაციო სამართალი,
კერძო სამართალი

გაცვლით პროგრამაში მონაწილეობა - ერთ სემესტრიანი 
გაცვლითი პროგრამა ესტონეთში- Tallinn University of Technology(2014-2015)
ინგლისური ენის ცოდნის დონე - ძალიან კარგი, IELTS - 6,5
პროფესიული (იურიდიული) ინგლისური ენის ცოდნის დონე - ძალიან კარგი
ანა მაღლაკელიძე
დაბადების თარიღი, ასაკი -1994 წლის, 26 ნოემბერი; 21 წლის
კურსი - IV
რეიტინგში ადგილი, GPA-II ადგილი; GPA - 3,96
ელ.ფოსტა - ელფოსტის ეს მისამართი დაცულია უსრგებლო წერილებისგან, მის სანახავად Javascript უნდა ჩაირთოს ელფოსტის ეს მისამართი დაცულია უსრგებლო წერილებისგან, მის სანახავად Javascript უნდა ჩაირთოს
სასურველი მიმართულება -ბიზნეს სამართალი ( საბანკო/საკორპორაციო სამართალი)
გაცვლით პროგრამაში მონაწილეობა - ერთ სემესტრიანი 
გაცვლითი პროგრამა ესტონეთში- Tallinn University of Technology(2014-2015)
ინგლისური ენის ცოდნის დონე - ძალიან კარგი, IELTS - 7,0
პროფესიული (იურიდიული) ინგლისური ენის ცოდნის დონე - ძალიან კარგი
ბაკურ მოლაშვილი
დაბადების თარიღი, ასაკი -1994 წლის, 30 ოქტომბერი; 21 წლის
კურსი - IV
რეიტინგში ადგილი, GPA-III ადგილი; GPA - 3,86
ელ.ფოსტა - ელფოსტის ეს მისამართი დაცულია უსრგებლო წერილებისგან, მის სანახავად Javascript უნდა ჩაირთოს
სასურველი მიმართულება -საბანკო სამართალი 
ინგლისური ენის ცოდნის დონე - საშუალო, IELTS - 5,5
პროფესიული (იურიდიული) ინგლისური ენის ცოდნის დონე - კარგი