საბაკალავრო პროგრამები

 

informatic
პროგრამაში ზოგადსაგანმანათლებლო და კომპიუტერული მეცნიერების საბაზო საგნებთან ერთად წარმოდგენილია 3 მიმართულება/სპეციალიზაცია: პროგრამირება; ქსელები და სისტემები; კომპიუტერული თამაშები. პროგრამაში ასევე მოცემულია ბიზნესის მართვის საინტერესო საგნები. მიღებული მრავალმხრივი ცოდნის შედეგად სტუდენტებს საშუალება ექნებათ არამარტო სწორად და ეფექტურად შექმნან კლიენტი ორგანიზაციის მიერ შეკვეთილი პროდუქტი, არამედ თვითონვე შეძლებენ გააკეთონ საინტერესო შეთავაზებები კლიენტის ბიზნესის სპეციფიკის გათვალისწინებითიხილეთ სრულად

telecomunication
სატელეკომუნიკაციო ინჟინერია საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების სფეროს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და ეფექტური ტექნოლოგიაა, რომელმაც განაპირობა ევოლუციური ცვლილებები ჩვენი საზოგადოების შემეცნებითი, გასართობი თუ უშუალო ადამიანური ურთიერთობების მიმართულებით.

ტელეკომუნიკაციის სპეციალისტები ქმნიან აპლიკაციებს როგორც მობილური სატელეფონო სისტემების, ასევე მაღალტექნოლოგიური ინტერნეტ სისტემებისთვის.
იხილეთ სრულად