კავკასიის ბიზნესის სკოლა
კავკასიის სამართლის სკოლა
კავკასიის მედიის სკოლა
კავკასიის ტექნოლოგიების სკოლა
კავკასიის სახელმწიფო მართვის სკოლა
კავკასიის ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა
კავკასიის ტურიზმის სკოლა
კავკასიის ეკონომიკისა და ჯანდაცვისა სკოლა

კინოკლუბი


დაძაბული სასწავლო რეჟიმი ზოგჯერ განტვირთვასაც საჭიროებს. სწორედ ამიტომ კავკასიის უნივერსიტეტში კინომოყვარული სტუდენტებისათვის კინოკლუბი შეიქმნა. კინოკლუბის წევრები კრიტიკოსების მიერ აღიარებული ფილმების სანახავად ყოველკვირეულად იკრიბებიან. სეანსის შემდეგ კი მათ მოწვეულ სტუმრებთან ერთად განიხილავენ. ფილმებს სეანსისათვის თავად კინოკლუბის წევრები ირჩევენ.

კინოკლუბის სლოგანია - ”Move to Movie”. შესაბამისად, მისი მიზანია, უნივერსიტეტის კულტურულ ცხოვრებაში სტუდენტების მაქსიმალურ ჩართულობას შეუწყოს ხელი.