კავკასიის ბიზნესის სკოლა
კავკასიის სამართლის სკოლა
კავკასიის მედიის სკოლა
კავკასიის ტექნოლოგიების სკოლა
კავკასიის სახელმწიფო მართვის სკოლა
კავკასიის ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა
კავკასიის ტურიზმის სკოლა
კავკასიის ეკონომიკისა და ჯანდაცვისა სკოლა

ლიტერატურული კლუბი


მხატვრული ლიტერატურის მოყვარული სტუდენტებისათვის კავკასიის უნივერსიტეტში ლიტერატურული კლუბი ”
Big Bang” ჩამოყალიბდა. მისი შექმნის ინიციატივა კავკასიის სახელმწიფო მართვის სკოლის სტუდენტებს ეკუთვნით.

კლუბის წევრები ყოველკვირეულად იკრიბებიან და მოწვეულ სტუმართან ერთად ერთ კონკრეტულ ნაწარმოებს განიხილავენ. კლუბის მიზანია, რომ სტუდენტებმა ლიტერატურაში საბაზისო განათლება მიიღონ, სადისკუსიო უნარები განივითარონ და საკუთარი ცოდნა ერთმანეთს გაუზიარონ.